<div align="center"> <h1>Pierwsza pomoc</h1> <h3>Elzbieta Czornak - nauczyciel P.O. w I LO w Legnicy prezentuje swoje artykuly na temat pierwszej pomocy.</h3> <p>pierwsza pomoc, wypadki, dom, komunikacja, krwawienie, rany</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://web.pertus.com.pl/~ecz" rel="nofollow">web.pertus.com.pl/~ecz</a></p> </div>